OVERZICHTSKAART

Op onderstaande kaart kunt u vinden waar de inzamelingspunten van onze kledingsactie zijn en waar onze collectebussen staan.