GEEF EENMALIG

Wilt u liever een eenmalige gift aan ons doen? Graag! Met uw steun kunnen we dieren in nood blijven helpen.. De hoogte van het bedrag maakt niet uit, met elke euro zijn we geholpen.

U kunt een bedrag overmaken op NL91ABNA0501675647 t.n.v. Stichting Dierenzorg Nederrijn of een collectebus bij één van de punten bij u in de buurt opzoeken.

Via onderstaande knop opent een overzichtskaart waarop alle locaties van onze collectebussen te zien zijn.